MAY Ở ( HUBS )

Hubs Speed 36H ( xanh )

 • 225.000 đ
 • 250.000 đ

Hubs Speed 36h ( đen )

 • 225.000 đ
 • 250.000 đ

Dex L0 36H ( đen )

 • 250.000 đ
 • 280.000 đ

Dex L0 32H ( đen )

 • 250.000 đ
 • 280.000 đ

Hubs DEX L01 32h ( Bạc)

 • 250.000 đ
 • 280.000 đ

Hubs Dex R0 mầu đỏ .

 • 360.000 đ
 • 400.000 đ

Hub Dex RO Vàng

 • 360.000 đ
 • 400.000 đ

May ơ ( hubs ) Grandcompe

 • 900.000 đ
 • 1.200.000 đ